Godziny pracy:   pn - pt 8:00-18:00,   sobota 8:00 -16:00,   niedziela nieczynne

Drzewa kompleksowa obsługa formalności

Zastanawiasz się, w jaki sposób ugryźć prawny temat związany z wycinką lub posadzeniem krzewu, lub drzewa? Kompleksowa obsługa formalności związanych z zadrzewianiem, karczowaniem, czy uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń to jedna z usług wchodzących w skład naszego zakresu działalności. Na co możesz liczyć, wybierając naszą firmę?

Kompleksowa obsługa formalności – drzewa i krzewy

W skład komplementarnych usług związanych z dopełnieniem czynności formalnych i prawnych wchodzi przede wszystkim pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Jest to zagadnienie, które nastręcza naszym klientom największych problemów. Podpowiadamy, jakie drzewa kwalifikują się do wycinki, czy uzyskasz zgodę na ich wycinkę oraz z jakimi ewentualnymi rekompensatami powinieneś się liczyć.
Ponadto prowadzimy fachowe doradztwo na etapie kupna gruntów pod inwestycję, z zakresu zadrzewienia. Nasza firma wykonuje również inwentaryzacje drzewostanu z waloryzowaniem zieleni. Przy konsultacji z nami uzyskasz fachową radę związaną z prowadzeniem prac budowlanych związanych z inwestycją i wykorzystaniem obecnej na gruncie zieleni.

Wycinka drzewa – kompleksowa obsługa formalności – gdzie i jak składać wnioski?


Jeżeli zamierzasz wyciąć drzewo lub krzew, musisz uzyskać niezbędne pozwolenie od odpowiedniego organu prawnego. Podczas konsultacji podpowiemy Ci, jak powinien wyglądać dokument oraz gdzie musi zostać dostarczony.

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę powinien zawierać:
  • a) Imię, nazwisko oraz adres właściciela oaz posiadacza nieruchomości, na której lub przy której terenie mieści się drzewo, lub krzew kwalifikujące się do wycinki;
  • b) Tytuł prawny posiadania nieruchomości (numer ewidencyjny działki, wpis do księgi wieczystej);
  • c) Gatunek drzewa lub krzewu;
  • d) Zmierzony obwód pnia na wysokości 130 cm od poziomu ziemi;
  • e) Przeznaczenie terenu, na którym znajduje się drzewo lub krzew;
  • f) Powierzchnia krzewów, które zamierzamy wyciąć oraz ich zaznaczenie na mapie lub rysunku;
  • g) Mapa lub rysunek, na których w sposób przejrzysty zaznaczona zostanie lokalizacja drzewa lub krzewu do wycięcia i porównanie lokalizacji do granic działki oraz obiektów budowlanych;
  • h) Przyczynę wycinki oraz planowany termin jej wykonania.
 • Gdzie dostarczyć wniosek o wycinkę?

W zależności od umiejscowienia działki lub terenu, na którym znajduje się drzewo lub krzew kwalifikujący się do wycięcia, wniosek składamy do:

a) Urzędu miasta lub urzędu gminy;
b) Urzędu powiatowego, gdy działka prawnie jest własnością gminy i nie przekazano jej do użytkowania wieczystego;
c) Marszałka województwa, gdy teren należy do miasta i również nie przekazano go do użytkowania wieczystego;
d) Do wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdy teren wpisany jest do rejestru zabytków;
e) Do dyrektora parku narodowego, gdy teren jest własnością owego parku narodowego.

Kompleksowa obsługa formalności – kto może złożyć wniosek?

Kto jest upoważnionym do złożenia wniosku o wycinkę drzewa? Kompleksowa obsługa formalności, którą prowadzimy, klarownie to wyjaśnia. Wniosek o wycinkę może złożyć:
a) Właściciel linii energetycznych, rur ciepłowniczych, gazowych i innych urządzeń służących do przesyłu mediów i urządzeń przemysłowych;
b) Właściciel działki lub jej zarządca (najemca, użytkownik wieczysty, dzierżawca), na terenie której znajdują się drzewa i krzewy do wycinki.

Kompleksowe prace w ogrodzie.
Komplaksowe prace w ogrodzie
Las i Ogród
Firma Las i Ogród przygotowuje działki leśne pod inwestycje, zajmuje się kompleksową pielęgnacją ogrodów oraz sprzedażą drewna kominkowego i opałowego.
Formularz kontaktowy