Tel.: 504 091 797   Godziny pracy:   pn - pt 7:00-17:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

Firma Tree-worker świadczy usługę: pielęgnowanie drzew.

Podstawowe informacje na temat budowy drzewa:  

budowa drzewa
Równowaga pomiędzy częścią nadziemną – wielkością korony (w której podczas fotosyntezy, następuje proces redukcji dwutlenku węgla CO2 wodorem pochodzącym z wody H2O, z wykorzystaniem energii słonecznej prowadzący do powstania związków organicznych i tlenu O2) oraz częścią podziemną – wielkością systemu korzeniowego (odpowiedzialnego za czerpanie wody i soli mineralnych z gleby oraz stabilizację drzewa w gruncie) jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego drzewa).

Nadmierne przycięcie korony zakłóca bilans, powoduje redukcję systemu korzeniowego, osłabia sprawność reakcji na czynniki chorobotwórcze i osłabia statykę. Podobny efekt może przynieść uszkodzenie korzeni, kiedy to korona może zmniejszać swoją masę poprzez częściowe zasychanie.

Najczęstsze nieprawidłowości występujące w pielęgnacji drzew:

- wycinanie żywych gałęzi, których usunięcie nie jest uzasadnione żadnymi względami biologicznymi ani technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa),
- niepotrzebna redukcja koron drzew rosnących na terenach zieleni, posadzonych w odpowiednich miejscach i odległościach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych,
- zbyt intensywne cięcie niezgodne z zasadami sztuki ogrodowej,
- niepotrzebne podkrzesywanie i podnoszenie środka ciężkości -usuwanie gałęzi i konarów od dołu,
- zdeformowanie pokroju drzewa
- ogławianie,
- nieprawidłowa pora cięć gatunków „płaczących”,
- cięcie zbyt grubych gałęzi w ramach cięć pielęgnacyjnych,
- uszkadzanie żywych części drzewa np. stosowanie tzw. drzewołazów, nieprawidłowa praca pilarką,
- pozostawianie „tylców” - kikutów konarów bez pozostawienia gałęzi prowadzącej.

Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny504 091 797
Email
E-maillasiogrod@poczta.fm
Adres
Adres składu drewnaul. Wspólna 13, 05-503 Głosków