Tel.: 504 091 797   Godziny pracy:   pn - pt 7:00-17:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

Rekultywacja nieużytków - Warszawa

Rekultywacja nieużytków to zbiór czynności związanych z przywracaniem kultury rolnej na gruntach czasowo wyłączonych z produkcji i nieużytkach. Firma Tree-worker z okolic Warszawy zajmuje się kompleksowym przeprowadzaniem rekultywacji nieużytków, wycinką terenów zachwaszczonych, zakrzaczonych i porośniętych, zrębkowaniem drewna i gałęzi, usuwaniem karp i przeprowadzeniem zabiegów agrotechnicznych.

Zajmujemy się profesjonalnymi usługami związanymi z przywracaniem rekultywacją nieużytków rolnych, sadów, plantacji do rolnictwa.

Przywrócenie zdolności produkcyjnej gleby odbywa się w wyniku wykonania wielu czynności, które możemy podzielić na dwie grupy:

 • rekultywacja nieużytków techniczna
 • rekultywacja nieużytków biologiczna

Całość zabiegów rekultywacyjnych podzielona jest na trzy fazy: przygotowawczą, podstawową i szczegółową.

W ramach fazy przygotowawczej następuje po zebraniu odpowiednich informacji ustalenie kierunku rekultywacji, a następnie opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej.

Faza rekultywacji podstawowej obejmuje wykonanie podstawowych czynności, takich jak:

 • uregulowanie warunków hydrologicznych i ukształtowanie rzeźby terenu,
 • prace związane z odtworzeniem gleb metodami technicznymi,
 • budowa nowych dróg dojazdowych lub rekonstrukcja tych które już istnieją.

W zakres fazy rekultywacji szczegółowej wchodzą:

 • uregulowanie stosunków rekultywowanej gleby,
 • neutralizacja utworów toksycznych i użyźnianie utworów jałowych,,
 • wprowadzenie roślinności odtwarzającej warunki biologiczne w glebie,
 • obudowa biologiczna lub biologiczno-techniczna skarp oraz pasów terenu u ich podnóży i na koronie.

Najważniejszą z wymienionych czynności wchodzących w zakres prac rekultywacyjnych jest odtwarzanie gleby, czyli ożywienie wierzchniej warstwy gruntu. W Polsce znane są obecnie dwie podstawowe metody odtwarzania gleby, a mianowicie:

 • metoda technicznego odtwarzania gleby,
 • metoda biologiczna odtwarzania gleb polegająca na kierowaniu i przyspieszaniu procesów glebotwórczych na odpowiednio przygotowanym terenie.

Technika rekultywacji obszarów zdewastowanych zależy od bardzo wielu czynników wynikających zarówno z charakteru gruntów rekultywowanych, jak i z zakresu prac niezbędnych dla określonego kierunku rekultywacji.

Przy opracowaniach metod rekultywacji przydatna jest klasyfikacja terenów wymagających rekultywacji pod względem trudności przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych.

Kompleksowe prace w ogrodzie.
Komplaksowe prace w ogrodzie
Las i Ogród
Firma Las i Ogród przygotowuje działki leśne pod inwestycje, zajmuje się kompleksową pielęgnacją ogrodów oraz sprzedażą drewna kominkowego i opałowego.
Formularz kontaktowy
Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny504 091 797
Email
E-maillasiogrod@poczta.fm
Adres
Adres składu drewnaul. Wspólna 13, 05-503 Głosków