Tel.: 504 091 797   Godziny pracy:   pn - pt 7:00-17:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

Wycinka drzew pomoc prawna

Wycinka drzew i krzewów jest regulowana prawnie w sposób dosyć prosty. Obecnie funkcjonująca podstawą prawną w przypadku wycinki są:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 roku, pozycja 783 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 roku, pozycja 627 ze zmianami oraz Dz.U. z 2015 roku, pozycja 1651);


Wedle podstawy prawnej przed wycinką drzew i krzewów musimy zdobyć pozwolenie od odpowiednich organów (najczęściej urząd gminy lub urząd miasta). Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji w naszej sprawie jest bezpłatne. Ile kosztuje usunięcie drzew i krzewów?

Pomoc prawna – wycinka drzew i krzewów – cennik


Ceny wycinki drzew i krzewów regulowane są prawnie przez obwieszczenie z 28 października 2015 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016. Publikacji obwieszczenia dokonano w Monitorze Polskim z 2015 roku w pozycji 1064, a za obwieszczenie odpowiada Minister Środowiska. W dokumencie ustalono:

1.    Stawka za usunięcie jednego m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 252,79 złotych;
2.    Maksymalna stawka za usunięcie drzewa za jeden centymetr obwodu pnia, mierząc je na wysokości 130 cm od gruntu:

a)    Powyżej 500 cm obwodu – 380,58 cm za 1 cm;
b)    Od 500 do 301 cm obwodu – 548,77 zł za 1 cm;
c)    Od 300 do 201 cm obwodu – 689,81 zł za 1 cm;
d)    Od 200 do 101 cm obwodu – 777,92 zł za 1 cm;
e)    Od 100 do 51 cm obwodu – 656,20 zł za 1 cm;
f)    Od 50 do 26 cm obwodu – 346,67 zł za 1 cm;
g)    Do 25 cm obwodu – 99,05 zł za 1 cm.

Pomoc prawna – wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia – kary pieniężne

Samowolne wycięcie drzew lub krzewów, na które wymagane jest wydanie pozwolenia, skutkuje nałożeniem na właściciela działki kary pieniężnej w wysokości dwu-krotności maksymalnej stawki za wycięcie drzewa o określonej grubości lub usunięcie m2 powierzchni pokrytej krzewami. Kara zostaje nałożona przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, w zależności od przynależności działki do konkretnego organu.
Karę zapłacimy w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu, uszkodzenia korony drzewa, usunięcia drzewa lub krzewu bez wydanego pozwolenia, lub usunięcia drzewa, lub krzewu bez zgody posiadacza działki.

Pomoc prawna – wycinka drzew – termin uiszczenia opłaty

Zaplata za wykonaną wycinkę, powinna być dokonana do 14 dni od momentu, w którym ostatecznie uzyskaliśmy pozwolenie na wycinkę. Jeżeli wraz z pozwoleniem organ wydający lub osoba składająca wniosek określiła termin rozpoczęcia prac związanych z usunięciem, termin zapłaty wynosi 14 dni od momentu rozpoczęcia wycinki. Przedawnienie następuje po 5 latach.

Masz inne pytania? Nurtuje Cię wycinka krzewów i drzew? Pomoc prawna świadczona przez naszą firmę rozwieje Twoje wątpliwości! Skontaktuj się z nami już dziś.

Kompleksowe prace w ogrodzie.
Komplaksowe prace w ogrodzie
Las i Ogród
Firma Las i Ogród przygotowuje działki leśne pod inwestycje, zajmuje się kompleksową pielęgnacją ogrodów oraz sprzedażą drewna kominkowego i opałowego.
Formularz kontaktowy